Lev livet i tråd med

den du er!

Velkommen til coaching gjennom ærlighet, bevissthet, kommunikasjon og mental trening!

 

 

Hvorfor Ærlighet?

Som mennesker lever vi i en kontinuerlig flod av informasjon og ytre påvirkninger. Dette påvirker oss i ulik grad og retning. Utfordringen er da å være fullstendig ærlig med seg selv i forhold til hva som betyr noe, hva som er viktig og riktig for akkurat deg. Når vi vet hva som betyr noe for oss er det ofte enklere å velge i tråd med hva som totalt sett gjør oss godt. Vi sitter alle på vår egen sannhet, som er grunnlaget for å ha det godt over tid.

Hvorfor Bevissthet?

I dagligtale betegnes bevissthet gjerne som menneskets evne til å oppleve, registrere og sanse hva som hender i ens omgivelser og med en selv (1). I en hverdag med tusenvis av inntrykk og sanseopplevelser sier det seg selv at enkelte ting får mer oppmerksomhet enn andre, på den måten er det enkelte ting vi er veldig bevisst på mens andre legger vi ikke merke til. I tillegg er vi gode på å lære og vi kan fint gjøre mye på "autopilot".  I coaching ønsker vi å ta utgangspunktet i hvordan tilstanden er i dag. Det er på den måten viktig at vi blir bevisst komponenter som utgjør totalen av hvordan vi har det. Det være seg tankemønster, atferdsmønster, hva og hvem gjør oss godt og hva og hvem gjør oss mindre godt, hva vi er gode på hva vi kan bli bedre på. Bevissthet er som en lommelykt, den gjør oss i stand til å se hva som er, som igjen er første skritt til endring.

 

Hvorfor Kommunikasjon?

Det at vi lever i et samfunn og gjennom det trenger å forholde oss til andre mennesker, gir oss mange ulike arenaer hvor kommunikasjon er viktig. I tillegg kommuniserer vi også med oss selv i form av vår indre dialog. Klar formidlngsevne vil gjøre det lettere for oss å bli forstått og å forstå andre. Med klar menes her at budskapet vi sender skal reflektere intensjonen vi har med kommunikasjonen på en enkel og tydelig måte. 

 

Hvorfor Mental trening?

Uansett hvor bevisst og ærlig vi er, er handling essensielt. Og for at vi skal kunne gjøre nye ting, gå ut av komfortsonen, er mental trening et godt hjelpemiddel. Atferdsmønstrene våre ligger som godt opptråkkede hjernestier i hodet. For at det skal være enklere å velge en annen sti, altså en ny handling, hjelper det å gå de opp på forhånd. Dette kan vi gjør ved å f.eks visualisere vår nye atferd. Gjentatt visualisering blir som å tråkke opp nye hjernestier. Når vi skal gjennomføre vår nye atferd for første gang i virkeligheten, er stien allerede kjent og vi vet hva vi skal gjøre.

 

 

(1) Ref. Store Norske Leksikon