Bedrifter -  Hva kan din bedrift bruke coaching til?

 

Oppfølging av ansatte som er sykemeldt eller opplever utfordrende perioder i livet

Det er flere anledninger i livet vi mennesker opplever utfordringer av ulik art. Eksempelvis sykdom, samlivsbrudd eller lignende. Det er ikke alltid lett å holde fokus i forhold til jobb når sånt skjer, og en ekstern coach kan da bidra med å forståelse, hjelp til å sortere og fokusere på det som er mest hensiktsmessig akkurat da. På denne måten kan håndteringen oppleves enklere av den ansatte og det er lettere å bidra også på jobb.

Det stilles krav til bedrifters oppfølging av langtidssykemeldte. En ekstern kan i mange tilfeller være en hensiktsmessig løsning når målet er en raskest og best mulig løsning for begge parter.

Felles friminutt -Mental energi 

I en bedrift med høyt tempo og krav om resultat er en pause på feks 30 minutter en god investering. En pause hvor målet er at hver enkelt skal opplever en umiddelbar avspenthet og klarhet. Effekten over tid er mindre stress blandt de ansatte, bedret evne hos de ansatte til å fokusere og ikke minst redusert sykefravær.

Dette friminuttet foregår på din arbeidsplass. I 30 minutter gjør vi enkle fysiske øvelser som fremmer sirkulasjon og riktig pustemønster i tillegg til mindfulness.

Implementering av verdier

Er de ansatte klar over  hva bedriftens verdier er og ikke minst hvordan de utøver disse i sine oppgaver hver eneste dag. Her har mange bedrifter mye å hente når det gjelder å få alle til å bidra i tråd med bedriftens spilleregler.

Velferdstiltak på lik linje med bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste er en god ordning hvor fysisk helse blir ivaretatt. Hvordan ivaretar de ansatte sin mentale helse?

Gjennom coaching retter vi fokus på utvikling i tillegg til å rydde opp i det som måtte bremse selve utviklingen. Det er gjenkjennbart for de fleste av oss at vi er mye mer effektive på jobb når vi mentalt er tilstede og ikke lar tankene vandre for langt og ofte. Gjennom fokus på mål og støtte til å gå ut av komfortsonen, oppnår vi raskere gode resultater.

Ta frustrasjon ved roten

Bistand i forbindelse med medarbeidersamtaler

Ekstern sparringspartner

Nyansettelser