Hva er coaching?

 

Generelt er coaching en prosessorienter metode for å nå mål på det personlige og profesjonelle plan. Poenget er at du kommer frem til løsninger gjennom denne prosessen, i motsetning til at noen forteller deg hva du skal gjøre. Det gjør at du vil finne den løsningen som er riktig for deg og som du eier fult og helt.

 

Coaching er ikke terapi, men en relasjon mellom likeverdig parter.

 

Utgangspunktet for coaching-prosessen er at coach stiller spørsmål og coachee (den som blir coachet) har og finner svar. Hensikten med spørsmålene er at de skal bidra til bevissthet, refleksjon og handling i forhold til nå-situasjonen, utfordringer, ressurser og ikke minst veien frem mot målet. I tillegg til spørsmål benytter jeg som coach også mentale øvelser og teknikker som verktøy for at du skal nå dine målene.

 

Coaching retter også oppmerksomhet mot dine tanke- og atferdsmønster. Har du lagt merke til din indre dialog, hva du sier til deg selv i ulike sammenhenger?  Målet er at disse tanke- og atferdsmønsterene skal støtte deg og bidra til å fremheve resursene du har. Her har de fleste av oss mye å hente.

 

Vi er alle et resultat av all læring, opplevelse og erfaring livet og alle våre relasjoner har gitt oss. Mye gjør oss sterkere og totalt sett godt, andre ting bidrar til erfaring som begrenser oss og vårt potensiale. Coaching bidrar til økt bevissthet på hva din bagasje består av og muligheter til å rydde opp i eventuell uønsket bagasje.

 

 

Valg - Lykke, sinne og sorg

Mange mener at lykke handler om valg, at vi velger å være lykkelige. På mange måter er dette tilfelle. Livet består av gode og noen ganger vonde opplevelser.  Vi kan velge  hva vi fokusere på og i hva vi legger vår energi og oppmerksomhet. Samtidig er det natrulig å føle sinne og sorg. Disse følelsene er også en del av følelsesreportoaret vårt og således en del av oss. Heldigvis er vi også skapt  til å tåle og takle vonde opplevelser, og noen ganger trenger vi å stå i det som er. Men det er forskjell på å erkjenne det som er, altså være ærlig, og å bade eller bli sittende fast i det som gjør oss mindre godt. Her som på alle andre arenaer i livet er det snakk om balanse. Vi søker å finne balanse gjennom coaching og ta ut verdifull læring som styrker deg på veien videre.