Tema for coaching

Tema og områder som egner seg for coaching er mange. Er det et tema for deg i ditt liv, er det et tema for coaching!

Noen opplever å ha konkrete mål eller utfordringer de ønsker å jobbe med, andre opplever at noe skurrer, er uklart eller gir en dårlig følelse. Nedenfor nevnes noen eksempler;

 

 

Dette er en prosess hvor vi jobber med mål, verdier og overbevisninger. Fokus for prosessen kan være livet generelt eller spesielle livsområder. Etter du har valgte område jobber vi med mål og veien til målet.

 

Verdier er menneskets grunnpilarer og ligger i bunn og styrer våre valg og vårt fokus. De avgjør hvordan vi tenker, fanger opp informasjon, motiveres, evaluerer situasjoner og mennesker, hvordan vi opplever den verden vi lever i.  Hensikten er her en bevisstgjøring og gjennomgang av egne verdier. Fokus kan være livet generelt eller spesielle områder som f.eks samliv, karriere, helse. Verdicoaching bidrar til grunnleggende og oppklarende forståelse i eget liv. Når du er bevisst dine verdier, vil valgene dine i større være i tråd med disse.

 

I rollen som coach er jeg en konstruktiv sparringspartner. Coaching bidrar til bevissthet og ærlighet som igjen åpner dører for utvikling.

 

Kommunikasjon er essensielt i alle relasjoner. Gjennom ansvarliggjøring og bevissthet på din egen kommunikasjon og rolle, når du lettere dine mål. Når du selv utvikler deg, skjer det noe med de rundt deg også!

 

En god helse forutsett god fysisk og mental helse. Spill på lag med kroppen din og vær din egen beste venn! Jeg bidrar med motivasjon og forankring av dine sanne mål og veien dit.

 

Hvilke roller har de ulike familiemedlemmene, hvordan kommuniserer dere? Hva betyr mest for deg i relasjon til din familie? Hvordan går tidskabalen opp?

 

Flere ganger i livet står vi ovenfor valg og beslutninger. Noen tar vi på strak arm andre er mer utfordrende. Som coach kan jeg hjelpe deg å reflekter, evaluere og se klarere. Med dette grunnlaget vil valget fremstå  klarere og i tråd med hele deg.

 

Noen ganger trenger vi rett og slett å snakke ut, men ikke alltid er samtalepartnere tilgjenelig. Som coach lytter jeg og gir konstruktive tilbakemeldinger. Tankespinn forandrer karakter i det øyeblikket du deler det med noen. I tillegg kan slike timer bestå av avspenning, enten som innledning eller avslutning. Når vi mentalt og kroppslig er avspent, ligger svar, løsninger og klarhet lettere tilgjengelig for oss.

 

For mange av oss går hverdagen i ett. Hvordan kan du oppleve mer ro i en travel hverdag? Coaching i seg selv oppleves av mange som et pusterom, i tillegg er bevissthet rundt verdier, prioritering og oppmerksomhet gode hjelpemidler for mange. I coaching finner vi ut hva som hjelper deg i din hverdag.

 

For de fleste av oss utgjør jobb en stor del av livet. Vet du hva som virkelig er viktig for deg i en jobb, dine verdier? Får du de utfordringer og den progresjon du ønsker deg? Gir jobben din påfyll eller tapper den deg?

 

Hvordan er din økonomi? Hvordan forholder du deg til den?  Hva er viktig for deg med økonomi? Er det realitet som styrer eller lever du i en drøm?

 

Samliv kan består av uendelig glede og noen ganger frustrasjon. Valg i forbindelse med samliv kan være utfordrende. Ønsker du å finne en å dele livet med? Er den du lever med den rette?