Etiske retningslinjer

 

Som coach ønsker jeg å utøve coaching i tråd med de etiske retningslinjene vi lærte ved MetaResource, hvor jeg tok min utdannelse.

 

Disse er gjengitt nedenfor;

 

1.Total respekt for klientenes verdighet og deres rett til egen besluttsomhet.

 

2. Forholdet mellom NLP Coach og kunde anses som jevnbyrdig.

 

3. Følge NLP`s forutsetninger og handle ut fra integritet, uavhengighet og upartiskhet.

 

4. Respektere kundens tro, verdier, begrensninger og mål.

 

5. Ærlighet i forhold til klientene, meg selv og faglig kompetanse.

 

6. Følge høyest mulige standard, ta ansvar for å tilby effektfull og utfordrende NLP og hjelpe kunden videre.

 

7. Kun bruke kundens navn som referanse når kunden har gitt aksept for dette.

 

8. All informasjon som mottas under prosessen forblir mellom kunde og NLP Coach.

 

9. Opprinnelige avtaler overholdes og forandres ikke uten enighet mellom partene.

 

10. Handle innenfor lovverket og ikke assistere eller støtte noen i ulovlig oppførsel.

 

11. Utøve faget med respekt.

 

12. Alltid forsette å utvikle meg som NLPer og menneske.

 

 

 

 

Kilde: MetaResource AS